Diensten

Vastgoedrecht (onroerend goed)

De belangen bij vastgoedtransacties zijn groot. Uw woning of bedrijfspand is vaak een belangrijk onderdeel van uw vermogen. Bij sommige transacties is het belangrijk de juiste weg te bewandelen ter voorkoming van overbodige kosten en belastingen (overdrachts-, en/of omzetbelasting). Wij zetten onze zeer ruime deskundigheid en ervaring in om u te helpen bij:

 • het opstellen van koopovereenkomsten;
 • de overdracht van woningen, scholen, bedrijfspanden, schepen of andere registergoederen;
 • het opstellen van leningsovereenkomsten en hypotheekakten;
 • het vestigen van erfdienstbaarheden en opstalrechten;
 • de uitgifte van erfpachtrechten;
 • splitsingen in appartementsrechten; en
 • nieuwbouwprojecten, de herindeling van woning-, kantoren-, en winkelcomplexen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op

Ondernemingsrecht

Wilt u een onderneming starten, gaat u uw werkzaamheden uitbreiden of wilt u een andere onderneming overnemen? Het is vaak lastig om te weten hoe en in welke rechtsvorm u het beste kunt (blijven) ondernemen. Met onze unieke combinatie van notariële-, bedrijfs-, en arbeidsrecht kennis adviseren wij u graag bij:

 • het oprichten van BV’s, NV’s, coöperaties, verenigingen of stichtingen;
 • het opstellen van maatschapsovereenkomsten;
 • het wijzigen van statuten;
 • het overdragen van aandelen;
 • fusies en splitsingen;
 • bedrijfsovernames;bedrijfsopvolging;
 • reorganisaties (herstructureringen).

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op

Personen- en familierecht

Personen- en familiezaken zijn van groot belang. Maar wat als u niet meer in staat bent om uw eigen en uw familiebelangen te behartigen. Wie regelt dan uw zaken? En aan wie vertrouwt u het toe om namens u te beslissen over uw medische behandelingen? Met onze betrokkenheid bij uw persoonlijke situatie en onze kennis van zaken zijn wij u graag van dienst bij:

 • het opstellen van een testament;
 • het opstellen van een levenstestament of volmacht;
 • het opstellen van samenlevingscontracten;
 • het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden;
 • het adviseren over en verzorgen van uw schenkingen; en
 • het verdelen van vermogen als een relatie is geëindigd.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op

Erfrecht

Als iemand overlijdt, komt er veel op u af. Met begrip voor uw emoties, ontlasten wij u graag bij het afwikkelen van een nalatenschap, in de mate die u prettig vindt. Zo kunt u onze hulp inroepen voor:

 • het opstellen van de verklaring van erfrecht of executele;
 • het opstellen van de aangifte erfbelasting;
 • het opstellen van een akte van verdeling van de nalatenschap;
 • het opstellen van de rekening en verantwoording;
 • de verdeling van de nalatenschap; en
 • het laten uitvoeren van praktische zaken.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op

Estate planning

Estate planning is het tijdig plannen van de wijze waarop u uw vermogen het beste kunt laten overgaan op anderen met als doel het besparen van belastingen. Het uitgangspunt daarbij is dat u tijdens uw leven zelf zoveel mogelijk van uw eigen vermogen kunt blijven genieten. Timing is belangrijk hierbij. U kunt ons dus nooit te vroeg benaderen voor:

 • het geven van inzicht over de gevolgen van uw overlijden;
 • het bepalen welke maatregelen nodig zijn om hoge belastingheffing te voorkomen;
 • het maken van een “Estate planning”-plan;
 • het uitvoeren van de geplande stappen (schenken op papier, wijzigen huwelijkse voorwaarden etcetera)

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op